Historia Spółki

Spółka należy do liderów przemian w służbie zdrowia na terenie miasta Krakowa i została założona w celu wzięcia udziału w przygotowanym przez Województwo Małopolskie procesie przekształceń własnościowych w związku z realizacją programów „Strategia Rozwoju Województwa Małopolskiego" oraz „Ochrona Zdrowia w latach 2001 - 2005".

Historycznie niepubliczny zakład opieki zdrowotnej Centrum Medycyny Profilaktycznej Sp. z o.o. jest sukcesorem dorobku samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Centrum Medycyny Profilaktycznej w Krakowie i jego poprzedników prawnych, między innymi Centrum Zdrowia Budowlanych. Początki działalności sięgają 1950 r.

W latach 2006 - 2007 Centrum Medycyny Profilaktycznej Sp. z o.o. uległo znacznemu rozwojowi, poszerzając swoją działalność o nowe jednostki organizacyjne (Przychodnię Rejonową oraz Specjalistyczną przy ul. Olszańskiej 5 i Przychodnię Rejonową przy ul. Złocieniowej 44 w Krakowie), udzielające świadczeń zdrowotnych w dziedzinie podstawowej oraz ambulatoryjnej specjalistycznej opieki zdrowotnej i w dziedzinie medycynie pracy.

Zarząd Spółki od momentu jej założenia tworzą Pani mgr Lidia Dwojak pełniąca funkcję Prezesa Zarządu - Kierownika niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej oraz Pani lek. med. Krystyna Pająk pełniąca funkcję członka Zarządu - Zastępcy Kierownika niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej.

 
Historia
Copyright (c) 2011 | Realizacja: Benhauer.pl