ISO

ISO 92001:2000

W 2004r Centrum Medycyny Profilaktycznej Sp. z o.o. wdrożyło system jakości oparty na wymogach normy

PN-EN ISO 9001:2000, który świadczy o stałym doskonaleniu udzielanych świadczeń zdrowotnych, systematycznym podnoszeniu kwalifikacji personelu udzielającego świadczenia medyczne, a także o skutecznym zarządzaniu aparaturą medyczną i infrastrukturą techniczną.


Certyfikat ISO

 

 
ISO
Copyright (c) 2011 | Realizacja: Benhauer.pl