Podstawy prawne

Zgodnie z art.229 Kodeksu Pracy oraz ustawą u służbie medycyny pracy z dnia 27.06.1997 (Dz.U. Nr 96 poz.593) obowiązującej od dnia 01.01.1998 oraz ustawą o zmianie ustawy o służbie medycyny pracy z dnia 17.10.2008r. (Dz.U.Nr 220 poz 1416) obowiązującej od dnia 28.12.2008r. badania wstępne, okresowe i kontrolne pracowników oraz profilaktyczna opieka zdrowotna nad pracownikami są wykonywane na podstawie pisemnej umowy zawartej przez pracodawcę z podstawową jednostką służby medycyny pracy.


Badania te są obligatoryjne i dotyczą wszystkich pracowników. Zgodnie z ustawą, wydatki poniesione w związku z wykonywaniem badań profilaktycznych są zaliczane do kosztów uzyskania przychodu pracodawcy. Zakres wstępnych okresowych i kontrolnych badań pracowników, ich częstotliwość oraz zakres profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami niezbędnej z uwagi na warunki pracy określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30.06.1996r (Dz.U Nr 69 poz 332).


 
OFERTA DLA FIRM > Podstawy prawne
Copyright (c) 2011 | Realizacja: Benhauer.pl