Poradnie specjalistyczne

Zapewniamy opiekę na najwyższym poziomie. Z pośród licznych wysoko wyspecjalizowanych poradni, znajdziecie Państwo taką, w której wykonane zostaną odpowiednie badania i podjęte zostanie natychmiastowe leczenie.

W ramach specjalistycznej opieki zdrowotnej pacjenci mogą skorzystać z konsultacji lekarzy w ponad 20 poradniach specjalistycznych.

Świadczenia  udzielane są bezpłatnie na podstawie skierowania od lekarza rodzinnego lub w przypadku, gdy pacjent takiego skierowania nie posiada - odpłatnie.

Skierowanie nie jest wymagane do lekarza:

• ginekologa i położnika,
• stomatologa,
• onkologa,
• psychiatry,
• poradni uzależnień


INFORMACJA O SKIEROWANIACH
DO PORADNI OKULISTYCZNEJ I DERMATOLOGICZNEJ

Pacjentom wpisanym na listy oczekujących przed dniem 1 stycznia 2015r., oraz pacjentom, którzy kontynuują leczenie w poradni OKULISTCZNEJ lub DERMATOLOGICZNEJ świadczenia udzielane będą bez skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. Od Pacjentów, którzy będą rejestrowani na poradę do wyżej wymienionych poradni w 2015 roku wymagane będzie skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.

Opracowano na podstawie: „Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw” (Dz. U. 2014 r, poz. 1138)

 
OPIEKA MEDYCZNA > Poradnie specjalistyczne
Copyright (c) 2011 | Realizacja: Benhauer.pl