Szczepienia

ZADBAJ O SIEBIE – ZASZCZEP SIĘ!

Szczepienia ochronne to najskuteczniejsza metoda zapobiegania chorobom zakaźnym.

SZCZEPIENIA OBOWIĄZKOWE:

 • szczepienie przeciw błonicy, tężcowi, krztuścowi,
 • szczepienie przeciw chorobie Heinego-Medina,
 • szczepienie przeciw odrze, śwince, różyczce,
 • szczepienie przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu B,
 • szczepienie przeciw gruźlicy,
 • szczepienie przeciw Haemophilus influenzae typu B

Są prowadzone zgodnie z aktualnym programem szczepień od chwili narodzin dziecka aż do 19 roku życia. Odbywają się zgodnie z programem szczepień, który ogłasza w drodze obwieszczenia Główny Inspektor Sanitarny.

Koszty przeprowadzenia obowiązkowych szczepień ochronnych, są finansowane na zasadach określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

SZCZEPIENIA ZALECANE:

 • szczepienie przeciw odkleszczowemu zapaleniu mózgu
 • szczepienie przeciw grypie
 • szczepienie przeciw HPV
 • szczepienie przeciw żółtaczce typu A
 • szczepienie przeciw żółtaczce typu A+B
 • szczepienie przeciw tężcowi
 • szczepienie przeciw pneumokokom
 • szczepienie przeciw meingokokom
 • szczepienie przeciw ospie wietrznej
 • szczepienie przeciw rota wirusowi

Wykaz szczepień ochronnych zalecanych dla określonych grup osób z uwagi na wiek, stan zdrowia, sytuację epidemiologiczną występującą na danym terenie oraz przemieszczanie się poza granice Rzeczypospolitej Polskiej, z uwzględnieniem wymagań innych krajów oraz zaleceń Światowej Organizacji Zdrowia określa w drodze obwieszczenia Minister Zdrowia.
Koszty zakupu preparatów do szczepień zalecanych ponosi osoba poddająca się szczepieniu.

SZCZEPIENIA OCHRONNE Z ZAKRESU MEDYCYNY PRACY:

 • szczepienie przeciw odkleszczowemu zapaleniu mózgu
 • szczepienie przeciw żółtaczce typu A, B, A+B
 • szczepienie przeciw tężcowi

W celu zapobiegania szerzeniu się chorób zakaźnych u osób pracujących, narażonych na działanie czynników biologicznych przeprowadza się, po uzyskaniu ich zgody, szczepienia ochronne wskazane na danym stanowisku pracy (art.17, ust.1 ustawy o chorobach zakaźnych i zakażeniach).

Koszty przeprowadzania szczepień ochronnych wskazanych na danym stanowisku pracy oraz preparatów do tych szczepień ponosi pracodawca.

 
OPIEKA MEDYCZNA > Szczepienia
Copyright (c) 2011 | Realizacja: Benhauer.pl