Poradnia zdrowia psychicznego

DESIDERATA

Poradnia zajmuje się:

 • diagnozowaniem i leczeniem zaburzeń psychicznych,
 • psychoterapią indywidualną,
 • wsparciem psychologicznym oraz edukacją pacjenta i jego rodziny,
 • diagnozą psychologiczną (testy diagnostyczne).

W zakresie profilaktyki pierwotnej poradnia prowadzi:

 • edukację pacjentów i rodzin w zakresie zdrowia psychicznego,
 • akcje informacyjne na temat źródeł zagrożeń zaburzeniami psychicznymi,
 • szkolenie wewnętrzne personelu medycznego Centrum.

Profilaktyka wtórna obejmuje:

 • psychoedukację pacjentów i rodzin w zakresie zapobiegania nawrotom zaburzeń psychicznych,
 • psychoterapię indywidualną i grupową o charakterze wyjaśniającym,
 • profilaktyczną psychofarmakoterapię.

Zespół przy ul Komorowskiego 12:

Lekarze:

Psycholodzy:

Pielęgniarki:

 • piel. dypl. Izabela Diaków

 

Rejestracja:

telefon: (12) 683 05 26

WSKAZÓWKI JAK POSTĘPOWAĆ WOBEC CHOREGO

 
Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień > Poradnia Zdrowia Psychicznego
Copyright (c) 2011 | Realizacja: Benhauer.pl