Gabinet pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej

Pielęgniarka środowiskowo-rodzinna realizuje kompleksowe świadczenia zdrowotne w domu pacjenta.

Opieka zdrowotna obejmuje:

 • rozpoznawanie warunków i potrzeb zdrowotnych podopiecznych,
 • rozpoznawanie problemów pielęgnacyjnych,
 • planowanie i realizowanie opieki pielęgnacyjnej,
 • realizację zleceń lekarskich,
 • udzielanie pielęgniarskich świadczeń profilaktycznych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych,
 • pobieranie materiału do badań w domu pacjenta,
 • edukację zdrowotną,
 • profilaktykę chorób przewlekłych,
 • promocję zdrowia.

Pielęgniarską opieką środowiskową objęci są pacjenci, którzy:

 • ze względu na istniejące problemy zdrowotne wymagają udzielania systematycznych świadczeń pielęgniarskich,
 • nie są objęci świadczeniami opieki długoterminowej,
 • złożyli deklarację wyboru pielęgniarki POZ.

Zespół przy ul Komorowskiego 12

Pielęgniarki środowiskowo-rodzinne:

 • piel. Kazimiera Dębosz
 • piel. spec. Bożena Kołodziej
 • lic. piel.Joanna Wijas

Zespół przy ul Olszańskiej 5

Pielęgniarki środowiskowo-rodzinne:

 • piel. Jadwiga Sagan
 • piel. spec. Romana Semla

Zespół przy ul Złocieniowej 44

Pielęgniarki środowiskowo-rodzinne:

 • piel. dypl. Irena Bober
 
Podstawowa opieka medyczna > Gabinet pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej
Copyright (c) 2011 | Realizacja: Benhauer.pl