Pracownia psychologii pracy

Prowadzimy badania psychologiczne:

  • kierowców pojazdów samochodowych wszystkich kategorii,
  • operatorów sprzętu budowlanego,
  • operatorów maszyn przemysłowych,
  • operatorów urządzeń przy obsłudze których, wymagana jest pełna sprawność psychoruchowa,
  • osób zatrudnionych w górnictwie.

Wykonujemy:

  • badania lekarskie i psychologiczne osób ubiegających się o wpis lub posiadających wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej,

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wpis lub posiadających wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej (Dz. U. z 2013 r. poz.1715).

  • badanie lekarskie i psychologiczne osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń,

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 września 2000 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń. (Dz. U. z 2000 r. Nr 79, poz.898 ze zm.)

Zespół pracowni przy Komorowskiego 12

  • Stanisław Fic - mgr psychologii pracy
  • Marcin Pokorski - mgr psychologii

Rejestracja:

telefon: (12) 68 30 524

 

BADANIA PSYCHOLOGICZNE PRZEDSTAWICIELI HANDLOWYCH

Wraz z rozwojem działalności firm, pracodawcy zatrudniają coraz więcej pracowników na stanowiskach przedstawicieli handlowych, które są związane z prowadzeniem samochodów służbowych. Wymaga to posiadania przez pracownika prawa jazdy kategorii „B”.

Do obowiązków pracownika na takim stanowisku należy m.in. przewóz współpracowników, materiałów marketingowych oraz spotkania z klientami często na terenie całej Polski. Tego typu stanowisko wiąże się ze zwiększonym narażeniem na wypadki drogowe i wymaga całkowitej sprawności psychoruchowej. Pracodawca kierujący pracownika do wykonywania tego typu działalności jest zobligowany do umieszczenia informacji o kierowaniu samochodem służbowym na skierowaniu na badania profilaktyczne.

Poniżej przedstawiamy pełen wykaz ustaw i rozporządzeń stanowiących podstawy prawne do wykonywania badań psychologicznych na różnych stanowiskach pracy. W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2011r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz.U. 12.24), zachęcamy do zapoznania się z opinią konsultanta krajowego w dziedzinie medycyny pracy w sprawie wprowadzenia zmian w kryteriach zdrowotnych, których spełnienie warunkuje zdolność do wykonywania prac wymagających kierowania pojazdami silnikowymi.

WYKAZ USTAW I ROZPORZĄDZEŃ STANOWIĄCYCH PODSTAWY PRAWNE DO WYKONYWANIA BADAŃ PSYCHOLOGICZNYCH

1. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z pózn. zm.)

 

2. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz. U. z 2004 r. Nr 125, poz. 1317, z pózn. zm.)

3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie zadań służby medycyny pracy (Dz. U. z 2012 r. poz. 52)

4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie służby medycyny pracy (Dz. U. z 2012 r. poz. 53)

5. Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie Pracy (Dz. U. z 1996 r. Nr 69, poz. 332)

6. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 kwietnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2011 r. Nr. 88, poz. 503)

7. Ustawa z dnia 06.09.2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 125 poz 874 z późniejszymi zmianami)

8. Ustawa z dnia 20.06.1997 r. Prawo o Ruchu Drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz 908 z późniejszymi zmianami)

9. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 kwietnia 2005 r. w sprawie badań psychologicznych kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz wykonujących pracę na stanowisku kierowcy (Dz. U. z 2005 r. Nr 69, poz. 622 z późniejszymi zmianami.)

10. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań psychologicznych kierowców i osób ubiegających sie o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz wykonujących pracę na stanowisku kierowcy (Dz. U. z 2007 r. Nr 178, poz. 1264)

11. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie przeprowadzania okresowych bezpłatnych badań lekarskich członka ochotniczej straży pożarnej biorącego bezpośredni udział w działaniach ratowniczych (Dz. U. z 2009 r. Nr 210, poz. 1627)

12. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów dokumentacji badań i orzeczeń psychologicznych, sposobu jej prowadzenia, przechowywania i udostępniania oraz wzorów stosowanych dokumentów (Dz. U. z 2010 r. Nr 131, poz. 888)

 
Pracownie diagnostyczne > Pracownia Psychologii Pracy
Copyright (c) 2011 | Realizacja: Benhauer.pl